Bulk carriers:

    M/V TAI PROGRESS(77,834 DWMT)、M/V TAI PROMOTION(77,834 DWMT) 、

    M/V TAI PROSPERITY(77,800 DWMT) 、 M/V TAI HEALTH(51,008 DWMT)、

    M/V TAI HAPPINESS(52,686 DWMT)、M/V TAI HAWK(52,686 DWMT)、

    M/V TAI HONESTY(55,418 DWMT  )  、M/V TAI HUNTER (55,418 DWMT)、

    M/V TAI SHINE (61,473 DWMT)、M/V TAI SUCCESS (61,473 DWMT) 、

    M/V  TAI SPLENDOR (60,618 DWMT)  、 M/V TAI SUMMIT (60,618 DWMT)

    M/V TAI SPRING (62,487 DWMT) 、 M/V TAI STAR (62,487 DWMT)、

    M/V TAI KEYSTONE (84,703 DWMT)、M/V TAI KUDOS  (82,008 DWMT)

    M/V TAI KINGDOM (84,703 DWMT)    AND M/V TAI KNOWLEDGE  (82,008 DWMT) 

      

  

    Container ships:

    MV/ YM IDEALS、MV/ YM HEIGHTS

 

   

    TAI CHIN 201、TAI CHIN 202、TAI CHIN 203、TAI CHIN 205

 

   

    Ro-Ro ferry: TAI HWA

      1. Towing service for LNG and tankersTug boats:

          YUN AN No.2 , No.5 , No.6 , No.8 , No.9

      2. PETROLEUM PRODUCT CARRIER:

          MT HONG YUN、MT SHENG YUN 、HUA YUN 、TONG YUN  、 DER YUN